Návrh vlády na znovuotevření sociálních služeb

24.04.2020 20:35

Tato data jsou pouze předběžná za předpokladu dobrého vývoje situace.

Týdenní stacionář Chotěšice - 25. května

Denní stacionář - 8. června

Sociálně terapeutické dílny - 8. června