MPSV ČR

Jako sociální služby konáme veřejnou službu a v jistých kapitolách rozpočtu nám nezbývá, než se obrátit o pomoc o dotaci. MPSV ČR je naším partnerem při naplňování našeho poslání.